Doelstelling na het congres: kennisoverdracht om vervolgens gezamelijk te innoveren door een actie-agenda op te stellen en de toekomst samen vorm te geven.

De focus van het congres


Printing the City biedt concrete tools aan bedrijfsleven om ook na het congres aan de slag te gaan binnen hun eigen bedrijf (incl. stakeholders en interne ketens netwerken) door middel van:

 • Koppeling van co-creatieparnters congres B2B met co-creatiepartners onderwijs om efficient stageplaatsen te genereren. biedt heel veel kansen op efficiente en effectieve matching van stageplaatsen.
 • 2x per jaar organiseren van meetups met als doel kennisoverdracht tussen key-spelers bedrijfsleven (geven visie over ontwikkelingen toekomst) en onderwijs, zodat onderwijs zich kan orienteren op taylormade en up-to-date lesprogramma's (apart per segment).
 • Tussentijdse meetups voor essentiele kennisoverdracht in samenwerking met co-creatieparnters en onderzoeksinstituten voor bedrijfsleven, ondernemers, overheid en onderwijs als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de markt, die gedeeld 'moeten' worden.
 • De onderwijsinstellingen kunnen tegen een zeer gereduceerd tarief deze bovengenoemde meetups bijwonen om ook na het congres de continuiteit tussen B2B en onderwijs levendig te houden en samenwerkingen te stimuleren.
 • Seminars voor meerdere bedrijven tegelijkertijd om basiskennis te updaten (samen met kennispartners/-instellingen).
 • Workshops voor medewerkers van individuele bedrijven (samen met kennispartners/-instellingen).
 • Het organiseren van masterclasses waarin masters die kansen hebben weten te benutten m.b.t. derde industriële revolutie, (relatieve) nieuwkomers inspireren.
 • Het opzetten van pilots ( met bedrijfsleven, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen) die op basis van concrete businesscases worden uitgezet (netwerk is gelegd door magazine en wordt geintensiveerd door congres).
 • Het opzetten van onderzoekstrajecten die projectmatig in coalities van bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, onderwijs en mogelijke overheden gericht worden uitgevoerd.
 • Het faciliteren en het creeëren van een geeigend vestigingsmilieu voor clusters van bedrijven, instellingen en andere organisaties in gemeenten die zich willen positioneren op (onderdelen) van opkomende markten van de derde industriële revolutie.
 • Het inventariseren en valideren van (beleids)initiatieven en de spinoff daarvan in de vorm van start-ups, die met de derde industriële revolutie in de stad of regio te maken hebben.
 • Faciliteren van learning bij doing business sessies voor en door kennispartners.

Bekijk de nieuwe editie!

3rd Rev XperienceBestel het magazine over de impact van de derde Industriële Revoltuie


klikhier
  Download hier het voorwoord van het magazine!
Houd mij op de hoogte
klikhier