Momenteel werken we hard aan de vormgeving en totstandkoming van het programma. Op deze pagina kunt u de stand van zaken volgen. De indeling is als volgt:

Programma van het congres18 november: de gevolgen voor de stedelijke economie.


De eerste dag wordt geopend door Yuri van Geest met een lezing die een duidelijk beeld geeft van de spectaculaire ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Daarna krijgt u een update met betrekking tot food en vervolgens worden ook de gevolgen voor gebiedsontwikkeling zoals winkelcentra's, retail, architecten, design en de gevolgen van de stad besproken. In de middag wordt een diepgaand beeld geschetst van de invloed van de derde Industriële Revolutie op de stedelijke ontwikkeling d.m.v lezingen en workshops. Maar ook ontwikkelingen en cases in het medische cluster komen aan bod. Maikel Beerens van Xilloc Medical zal een tipje van zijn huidige succesvolle businessmodel met ons delen in deze nieuwe industrie.

Meer achtergrond informatie (visiestuk Carol Hol / Directeur Conceptionist Concire)

We sluiten de dag af met de zin en onzin qua groeimarkten van deze maakindustrie (Onno Ponfoort van Berenschot) om echt realistisch de kansen voor de eigen onderneming in te kunnen schatten en het Da Vinci College die laten zien hoe je met bedrijfsleven, overheid en onderwijs echt het verschil kan maken.

3D-Printing illustraties

19 november: de gevolgen voor het bedrijfsleven.


Op de tweede congresdag worden de scenario's besproken voor de clusters: Haven en Industrie (w.o. de maakindustrie en maintenance sector), Retail, Clean tech, ICT en Security. Daarnaast zal ook de cijfermatige kant van deze groei worden toegelicht (facts en fabels). Sprekers als Willem Vermeend, Paul Brody, Fred van Keulen (TU Delft) en Daan Kersten van (Additive Industries) en andere nog nader te contracteren sprekers geven u aan de hand van lezingen en workshops voldoende informatie om de kansen en toepasbaarheid van uw eigen organisatie te analyseren.

Meer achtergrondinformatie (visiestuk Rene Dukker / Managing Director Printing the City)

Digital Manufacturing raakt door internationale verspreidig van digitale bestanden ook het auteurs en gebruiksrecht. Alle ins en outs van dit onderwerp worden uitgebreid toegelicht door een duo-presentatie van Caspar van Woensel (Universiteit Leiden) en Ernst-Jan Louwers (Louwers IP|Technology Advocaten).

De toegevoegde waarde van dit congres.


Het congres is dus niet passief maar activerend en zet met de oogst van een gezamenlijke agenda de tocht voort naar een meerjarig traject, welke bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, onderwijs, overheid - en andere instellingen en organisaties het mogelijk maakt zich de kansen, die de derde Industriële Revolutie biedt, voor eigen en tot wederzijds profijt te benutten. Dit is onderstaand kort samengevat in een 9-tal punten.

 • Het betreft een B2B congres. hier is bewust voor gekozen om focus te houden op kennisoverdracht en het stimuleren van wederzijdse omzet en bedrijfsactiviteiten door het verbinden van partijen en het efficiënt creeëren van stage- en arbeidsplaatsen.
 • De doelgroepen die samenkomen zijn ondernemingen, overheid, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen.
 • De doelstelling van het congres is om co-creatiepartners gezamelijk na het congres aan de slag te laten gaan om ook echt de toekomst m.b.t. deze ontwikkelingen samen vorm te geven en om een actie-agenda op te stellen.
 • (Inter)nationale topsprekers praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen uit de markt - sprekers komen uit ondernememingen, overheid, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen.
 • Doelstelling van de congresdagen voor ondernemingen en overheid is bewustwording en kennisoverdracht van de enorme impact van deze ontwikkelingen in eigen bedrijfsvoering en kansen voor eigen onderneming.
 • Doelstelling van de congresdagen voor de onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen is eveneens kennisoverdracht en laten zien wat deze sector allemaal kan betekenen voor de ondernemingen en overheid.
 • Na het congres bent u vollledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur, design, kunst, medisch, food, industrie, cleantec & safety en ie-recht.
 • Workshops naar keuze te volgen gedurende het congres en er zijn volop vrijblijvende demonstraties van onderwijsinstellingen en bedrijven uit deze enerverende markt aanwezig.
 • De deelname van onderwijs en onderzoeksinstituten is essentieel voor toekomstige samenwerkingsverbanden:
  • Er is alleen plaats voor onderwijsinstellingen die ondernemende gemotiveerde leerlingen / studenten aandragen die al met deze technieken bekend zijn -> dus aansluiting met B2B.
  • Dit kan varieren van VMBO-niveau tot universitair onderwijs (dus van operationeel tot hoger management en alles ertussen).
  • 20% van de opbrengst van het congres wordt geinvesteerd door printing the city voor het efficient creeeren van stageplaatsen (koppeling B2B met onderwijs).
  • Er zullen in 2014 acties gepland worden tussen B2B en onderwijs om matchmaking van stage- en arbeidsplaatsen positief te beinvloeden.
  • De onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen zijn ook goed vertegenwoordigd in de key-note sprekers om ook hier de kennisoverdracht en gezamenlijke opstart van projecten met B2B te stimuleren (leren van elkaar).

Bekijk de nieuwe editie!

3rd Rev XperienceBestel het magazine over de impact van de derde Industriële Revoltuie


klikhier
  Download hier het voorwoord van het magazine!
Houd mij op de hoogte
klikhier